Mer än 45.000 m lokaler fördelat på 50 fastigheter

Vårt fastighetsbestånd är huvudsakligen beläget i Arninge, ett expansivt område i Täby kommun, samt en mindre del i kringliggande Täby.

ARNINGE

Arninge är en tätort och stadsdel i nordöstra delen av Täby kommun i Stockholms län. Området gränsar i öster till Österåkers kommun, i norr till Vågsjö och Löttingelund, i söder till Rönninge. Arninge är främst ett kommersiellt handels- och industriområde.

Bostadsbebyggelse påbörjades på 2010-talet i området. Ullna strand och Hägerneholm är namnen på två framväxandebyggde bostadsområden i Arninge.

Handelscentrum

Här finns stormarknader som Willys, ICA Kvantum och Coop Forum. Butiker för kedjor som H&M, Hemtex, Dressmann,  Jula, Rusta, Lindex, och Systembolaget finns också representerade i Arninge. Namnet var länge associerat till dåvarande Bra stormarknad, sedermera B&W. Idag finns Coop Forum i lokalen som kan ses från E18. I Arninge finns även en filial för Riksarkivet, som invigdes i mitten på 1990-talet.

Arninge köpcentrum består av en yta på 82 hektar och innefattar 432 arbetsplatser med totalt flera tusen anställda.

Arninge Resecentrum – Roslagsbanan, Arninge station

Resecentrumet som är under uppbyggnad, kommer bli ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Resenärer kommer här kunna ta Roslagsbanan eller kliva på bussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm och Danderyds sjukhus. För att möjliggöra detta byggs en ny station för Roslagsbanan, Arninge station.

Ett antal busshållplatser kommer anläggas längs E18. Resenärerna ska kunna göra enkla och snabba byten mellan bil, buss och Roslagsbanan. En väderskyddad gångbro över E18 byggs som även knyter ihop hela resecentrumet.

Infartsparkering för bil kommer att finnas och för den som cyklar ska det finnas gott om cykelparkeringar. Arninge resecentrum är tänkt att tas i bruk under 2020/2021.

Täby kommun skriver: “Ett resecentrum på platsen är av regional betydelse och lokalt intresse, då den kollektiva knutpunkten kommer att gynna pendlare från grannkommunerna men också gynna kollektiva resenärer till och från handelsområdet.”

Historia

Arninges historia går långt tillbaka i tiden, ända till Järnåldern då havsnivån var avsevärt högre och Arninge var ett innanhav med skärgårdsliknande natur. Än idag kan man finna spår, till exempel bakom det nybyggda Flinks bygghandel och Andys Lekland. där ett flertal gravhögar och en liten försvarsmur (fornborg) fortfarande är synliga. En del gravar har tyvärr schaktats bort.

Fortfarande kan man se spår av havsvikar med kala klippor och sjönära växter (vass).

TÄBY

Täby kommun är en kommun i Stockholms län. Kommunförvaltningen fanns tidigare i Roslags Näsby. Sedan 2017 finns förvaltningen i ett nytt kommunhus beläget i anslutning till Täby centrum.

Kommunen ligger i sydöstra delen av landskapet Uppland med Stora Värtan och Östersjön i öster. Täby kommun gränsar österut mot Österåkers kommun, i sydöst mot Vaxholms kommun, i söder mot Danderyds kommun, i väster mot Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun samt i norr åt Vallentuna kommun, samtliga belägna och tillhörande Stockholms län.

Täby kommun hade 2016 närmare 70.000 invånare.

Historia

Täby är byggt på gammal grund. Här har människor verkat och lämnat spår efter sig ända sedan bronsåldern. Sveriges äldsta skelettfynd som har kunnat identifieras upptäcktes 1995 vid Broby bro. Hennes namn var Estrid Sigfastsdotter och hon levde på 1000-talet. Boplatserna blev byar, och byarna sedemera samhällen. Före utnämnandet till köping och kommunreformen var det endast den norra delen, gränsande till Vallentuna, som hade namnet Täby. I denna del fanns även den större delen av den administrativa organisationen för det område som nu kallas Täby. Att den dåtida centrala mötesplatsen, kyrkan, låg i Täby hade stor betydelse för att köpingen och senare kommunen fick namnet Täby och inte exempelvis Roslags-Näsby. Det ursprungliga Täby heter idag Täby kyrkby. Namnet började användas när Täby köping inte endast omfattade kyrkbyn utan hela den nuvarande kommunen. Även den dåvarande “Täby station” på Roslagsbanan fick senare namnet Täby kyrkby station.

Arninge Företagarförenings hemsida

www.arninge.com

Arninge Centrums hemsida

www.arningecentrum.se

Täby Kommuns hemsida

www.taby.se

Objektvisions hemsida

www.objektvision.se

Om oss

Tungel Byggare AB utför all form av byggnation, från mindre reparationer, till större entreprenadarbeten. 

Viktor Tungel

Adress

Besök
Leverantörsvägen 2
187 66 Täby

Post
Leverantörsvägen 2
187 66 Täby

Kontakt