Tungel Byggare AB

 

Tungel Byggare AB

Tungel Byggare AB etablerades 1976 och är sedan 1980 beläget i Arninge Industriområde, Täby, där vi har kontor, verkstad och förrådslokaler.

Verksamheten omfattar all form av byggnation, från mindre reparationer till större entreprenadarbeten.

Försäkringsarbeten som reparation av brand, vatten- och inbrottsskador är en speciell del av vår verksamhet
.

Vi är tillräckligt små för att vara konkurrenskraftiga på servicearbeten och samtidigt har vi kapacitet för att ta större entreprenader och kraft att utföra dessa med kort varsel.

 

Tungel Fastighets AB

Med förvaltning och uthyrning av c:a 35.000 m² kontor, lager, produktionslokaler mm i Arninge - Täby.
Nyproduktion i egen regi pågår kontinuerligt. Klicka här för att komma till fastighetsbolagets hemsida.


K
ontaktpersoner:

Lars Tungel
Lars Tungel
(entreprenadarbeten)

Mob: 070-550 51 11

E-post: lars@tungelbyggare.se

 

Per Tungel
Per Tungel
(service, entreprenad, försäkringsarbeten)

Mob: 070-766 15 46

E-post: per@tungelbyggare.se


Åke Tungel
Åke Tungel
(fastighetsförvaltning)

Mob: 070-325 07 30

E-post:
ake@tungelbyggare.se

Åke Tungel
Viktor Tungel
(service och entrepenadarbeten)

Mob: 070-729 73 62

E-post:
viktor@tungelbyggare.se


Administration och ekonomi:

Anna Hamlin
Anna Hamlin (administration/ekonomi)

E-post: anna@tungelbyggare.se

Tine Johansson
Tine Johansson (administration/ekonomi)

E-post: tine@tungelbyggare.se

 

Katarina Tungel (ekonomi)

Telefon: 08-756 74 25

Besöksadress: Leverantörsvägen 2B, Täby
Postadress: Box 7050, 187 11 TÄBY